CROSSIT SAFER

Obiettivo Complessivo del Progetto: 

L’obiettivo complessivo è il rafforzamento della collaborazione istituzionale mediante la stimolazione degli organi pubblici e degli attori principali della PC per pianificare soluzioni congiunte mediante misure coordinate di prevenzione, preparazione e reazione alle emergenze naturali. L’obiettivo contribuisce al raggiungimento dell’OS mediante la collaborazione tra le istituzioni della PC, una maggiore coordinazione in caso di emergenze naturali e l’addestramento migliore delle unità della PC.

Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče. Cilj prispeva k doseganju PC z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano usposobljenostjo enot civilnih zaščit.

https://www.ita-slo.eu/sl/crossit-safer

 

KicK off meeting 20 febbraio 2019 -Palazzo della Regione - Udine

http://www.protezionecivile.fvg.it/it/gallery/crossit-safer-gallery-fotografica

 

 

Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura -Cezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo-Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration

.logo

crossit safer